Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Медии и комуникации на 21. век, 2017 / Том 1 / Брой 1

Статии

Политическият бранд: криза на бранд наративността
Стефан Серезлиев
(изтегляния 467 от 30.4.2018 г.)

Multicultural Communication in Serbian Public Space
Zoran Jevtovic Zoran Aracki
(изтегляния 353 от 30.4.2018 г.)

Съвременните политически комуникации: етика и професионализъм
Александър Христов
(изтегляния 330 от 30.4.2018 г.)

Езикът на предизборните реклами
Валентина Бонджолова
(изтегляния 331 от 30.4.2018 г.)

Избори 2016. Личните страници на кандидатите във Фейсбук
Евелина Христова
(изтегляния 405 от 30.4.2018 г.)

PR и мястото им в интегрираните комуникации
Мария Иванова
(изтегляния 480 от 30.4.2018 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 153 от 2.4.2019 г.)