Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Медии и комуникации на 21. век, 2017 / Том 1 / Брой 1

Статии

Политическият бранд: криза на бранд наративността
Стефан Серезлиев

(изтегляния 941 от 30.4.2018 г.)

Multicultural Communication in Serbian Public Space
Zoran Jevtovic Zoran Aracki

(изтегляния 782 от 30.4.2018 г.)

Съвременните политически комуникации: етика и професионализъм
Александър Христов

(изтегляния 766 от 30.4.2018 г.)

Езикът на предизборните реклами
Валентина Бонджолова

(изтегляния 783 от 30.4.2018 г.)

Избори 2016. Личните страници на кандидатите във Фейсбук
Евелина Христова

(изтегляния 833 от 30.4.2018 г.)

PR и мястото им в интегрираните комуникации
Мария Иванова

(изтегляния 926 от 30.4.2018 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 529 от 2.4.2019 г.)