Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Медии и комуникации на 21. век, 2017 / Том 1 / Брой 1

Статии

Политическият бранд: криза на бранд наративността
Стефан Серезлиев

(изтегляния 993 от 30.4.2018 г.)

Multicultural Communication in Serbian Public Space
Zoran Jevtovic Zoran Aracki

(изтегляния 843 от 30.4.2018 г.)

Съвременните политически комуникации: етика и професионализъм
Александър Христов

(изтегляния 828 от 30.4.2018 г.)

Езикът на предизборните реклами
Валентина Бонджолова

(изтегляния 837 от 30.4.2018 г.)

Избори 2016. Личните страници на кандидатите във Фейсбук
Евелина Христова

(изтегляния 890 от 30.4.2018 г.)

PR и мястото им в интегрираните комуникации
Мария Иванова

(изтегляния 994 от 30.4.2018 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 573 от 2.4.2019 г.)