Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Медии и комуникации на 21. век, 2017 / Том 1 / Брой 1

Статии

Политическият бранд: криза на бранд наративността
Стефан Серезлиев

(изтегляния 1021 от 30.4.2018 г.)

Multicultural Communication in Serbian Public Space
Zoran Jevtovic Zoran Aracki

(изтегляния 872 от 30.4.2018 г.)

Съвременните политически комуникации: етика и професионализъм
Александър Христов

(изтегляния 852 от 30.4.2018 г.)

Езикът на предизборните реклами
Валентина Бонджолова

(изтегляния 870 от 30.4.2018 г.)

Избори 2016. Личните страници на кандидатите във Фейсбук
Евелина Христова

(изтегляния 919 от 30.4.2018 г.)

PR и мястото им в интегрираните комуникации
Мария Иванова

(изтегляния 1022 от 30.4.2018 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 600 от 2.4.2019 г.)