Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изграждане на политически имидж чрез предизборни новини и послания (Президентските избори 2016 г.)


Автори:
Соня Иванова-Игнатова Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 68-75

Резюме:


В доклада ще бъдат изследвани медийните послания преди изборите за президент на страната ни през 2016 г., като се акцентира на журналистическата стилистика в новините и ролята на медиите за изграждане на политически имидж. Обект на изследването ще бъдат медийните послания и публикации в България преди и по време на провеждането на предизборната кампания на президентските избори през 2016 г. Предметът на настоящата разработка ще бъде процесът за изграждане на имидж на политически фигури чрез медийни послания в изследвания период. Ще бъдат използвани методите емпирическо наблюдение и теоретичен анализ.


Ключови думи:

имидж, избори, медии, послания

Изтегляне


1365 изтегляния от 30.4.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (12) / Portugal  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (11) / Europe  (4) / United States  (146) / Germany  (51) / NA (900) / Russian Federation  (6) / China  (3) / Sweden  (1) / Bulgaria  (216) / Poland  (1) / Turkey  (5) / Ukraine  (6)