Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Медийният политически дискурс, или как корупцията на езика еволюира


Автори:
Антон Гецов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 76-82

Резюме:


Предмет на доклада е неизбежната, утилитарна и ефективна симбиоза между властта и езика, която е основна предпоставка за превръщането на „езика на властта“ във „власт на езика“. „Криптираният език“ е основният механизъм, чрез който „езикът на властта“ системно и креативно се модифицира във „власт на езика“, а корупцията на езика се превръща в корупция чрез езика. По този начин логическото, дедуктивното, концептуалното мислене се пренебрегва за сметка на емоциите, на въображението и на сензорната дейност. Този механизъм е функция от умелото и перманентното взаимодействие на медийния и на политическия дискурс. Той е безспорно и красноречиво проявление на една от новите функции на езика – осъществяване на скрито и преднамерено манипулативно въздействие върху чувствата, нагласите, предразсъдъците, вярванията, мисленето и в крайна сметка – върху поведението на социума.


Ключови думи:

медиен политически дискурс, език на властта, власт на езика, криптиран език, корупция на езика, манипулативно въздействие

Изтегляне


1476 изтегляния от 30.4.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (7) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (5) / Europe  (3) / United States  (100) / Germany  (48) / NA (1099) / Russian Federation  (7) / China  (4) / Sweden  (1) / Bulgaria  (188) / Poland  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (8)