Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Брюкселски новоговор или популистко говорене в политиката и в медийното отразяване на политически събития


Автори:
Андреана Ефтимова Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 83-90

Резюме:


Медийната реч отразява най-ярко проблемите във функционирането на езика и протичащите процеси в речевата практика. Ето защо през нейното огледало често изследваме речта на политиците, която e в пряка връзка с основните тенденции в речевата практика – на интелектуализацията и демократизацията на речта. За да се означат два стила политическо говорене, в статията се въвеждат две терминологични словосъчетания – брюкселски новоговор и популистко говорене. Извеждат се основните езикови характеристики на тези стилове.


Ключови думи:

брюкселски новоговор, популистко говорене, политическа реч, медийна реч

Изтегляне


1017 изтегляния от 30.4.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (667) / Algeria  (6) / Austria  (1) / Bulgaria  (51) / China  (5) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (5) / France  (9) / Germany  (47) / Netherlands  (1) / Poland  (18) / Portugal  (1) / Russian Federation  (62) / Sweden  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (6) / United Kingdom  (3) / United States  (130)