Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Манипулативни езикови похвати, използвани при създаването на образа на британския политик в таблоидите The Sun и The Daily Mirror


Автори:
Гергана Кушева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 91-94

Резюме:


Докладът разглежда манипулативните езикови похвати, които таблоидите The Sun и The Daily Mirror използват при създаването на образа на британския политик. Анализирана е манипулативната употреба на собствени имена, несъответствието между заглавие и същински текст, както и употребата на чужда реч в текстовете за британските политици. Чрез използваните манипулативни похвати се уронва имиджът на политика и се постига „парасоциална връзка” с читателя.


Ключови думи:

таблоид, манипулативна стратегия, имидж, събитие, информация

Изтегляне


790 изтегляния от 30.4.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (7) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (3) / Europe  (3) / United States  (91) / Germany  (46) / NA (588) / Macedonia  (1) / Russian Federation  (6) / China  (3) / Sweden  (1) / Bulgaria  (29) / Poland  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (6)