Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Не/Възможното журналистическо отразяване: регионални ракурси към особеностите на медийната работа по време на избори


Автори:
Фани Маздрашка-Михова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 99-104

Резюме:


Докладът се фокусира върху някои особености на медийното отразяване на предизборни кампании в регионалните медии. Основната теза е, че в медийното отразяване на изборите има все по-малко журналистика, като отказът от нея е доброволен и осъзнат и причините за това не се изчерпват с популярните тези за политически зависимости. Разгледани са и начините, по които медиите спазват или заобикалят някои законови изисквания за маркиране на платеното съдържание.


Ключови думи:

медии, избори, политическа агитация

Изтегляне


781 изтегляния от 30.4.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (7) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (5) / Europe  (3) / United States  (101) / Germany  (46) / NA (546) / Russian Federation  (6) / China  (6) / Sweden  (1) / Bulgaria  (45) / Poland  (1) / Turkey  (3) / Morocco  (2) / Belgium  (1) / Ukraine  (6)