Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Значението на комуникацията като част от управленския процес


Автори:
Пламена Пенчева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 123-126

Резюме:


Комуникацията е неизменна част от управленския процес. Срещаме я като предпоставка за осъществяване на оптимално управление, като част от елементите на организационно-управленската структура, като средство за осъществяване на основните управленски функции, а също така е и необходимост при реа- лизиране на процеса по изработване на управленски решения. Комуникацията спомага също така и за осъ- ществяване на лидерство. Ето защо ръководителите трябва да полагат усилия за осъществяване на ефективна комуникация и за нейното управление.


Ключови думи:

комуникация, функция, решения, комуникационни канали

Изтегляне


1045 изтегляния от 30.4.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (15) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / Greece  (3) / United Kingdom  (6) / Europe  (2) / United States  (103) / Germany  (55) / NA (787) / Russian Federation  (6) / China  (4) / Philippines  (1) / Sweden  (1) / Bulgaria  (50) / Poland  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (6)