Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Мениджмънт на отношенията в онлайн политическите комуникации


Автори:
Илиана Павлова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 7-11

Резюме:


Статията разглежда комуникационните характеристики на уеб и възможностите за тяхното управление в политическите комуникации. Проследява сенарастващата роля на „мрежата от отношения“ и се очертават механизмите на функциониране на бранд наративността като потребителски центриран процес.


Ключови думи:

мениджмънт на отношенията, онлайн политически комуникации, потребителски центрирани бранд общности

Изтегляне


935 изтегляния от 30.4.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (12) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / Japan  (2) / United Kingdom  (4) / Europe  (2) / United States  (107) / Germany  (49) / NA (617) / Russian Federation  (8) / China  (3) / India  (2) / Sweden  (1) / Austria  (1) / Bulgaria  (114) / Poland  (1) / Turkey  (3) / Belgium  (1) / Ukraine  (6)