Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Политическият бранд: криза на бранд наративността


Автори:
Стефан Серезлиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 12-18

Резюме:


В наши дни брандът се превръща в мантра, която гарантира успех и устойчив просперитет в широки граници и категории: търговски, политически, спортни, религиозни, туристически, градски, регионални, държавни.В изследването авторът си поставя за цел да концептуализира съвременната криза на бранд наративността в полето на политическия бранд и брандинг. Основен акцент в анализа са връзките между различните подходи в модерния бранд мениджмънт в контекста на политическите брандове. Целта е да се открият причините за кризата в политическата бранд наративност в перспективата на успешното развитие на политическия бранд.


Ключови думи:

бранд, политически бранд, политическа бранд наративност, бранд мениджмънт

Изтегляне


1020 изтегляния от 30.4.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (8) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / Netherlands  (1) / Greece  (1) / United Kingdom  (5) / Europe  (4) / United States  (94) / Germany  (51) / Vietnam  (2) / NA (669) / Russian Federation  (10) / China  (6) / India  (2) / Sweden  (1) / Austria  (2) / Bulgaria  (152) / Poland  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (6)