Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съвременните политически комуникации: етика и професионализъм


Автори:
Александър Христов Университет за национално и световно стопанство – София, България

Страници: 34-36

Резюме:


В публикацията е представен и анализиран един достатъчно важен аспект от съвременните политически комуникации – връзката между етиката и професионализма при тях и особено при реализация на кампании. Фокусът е върху практиката в страната ни, като ще бъдат представени някои важни съображения. В тази връзка ще бъде обоснована позицията, че свързаността между етиката и професионализма работи за постигането на интересите на гражданите.


Ключови думи:

политически комуникации, комуникационни послания, етика

Изтегляне


853 изтегляния от 30.4.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (9) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (4) / Europe  (7) / United States  (99) / Germany  (47) / NA (618) / Russian Federation  (6) / China  (3) / India  (1) / Sweden  (1) / Bulgaria  (46) / Poland  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (6)