Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Езикът на предизборните реклами


Автори:
Валентина Бонджолова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 37-42

Резюме:


В доклада се разглеждат езиковите особености на печатната реклама, използвана в канди- датпрезидентската предизборна кампания през 2016 година, и на политическите лозунги (слогани) в нея. Предизборната реклама е важна проява на политическата реклама, която има за задача да представи кандидатите и да мотивира избирателите. Във връзка с нейните особености се обръща внимание на подбора на езикови средства, най-вече на лексиката, както и на регистрираните игрови похвати. В отделни реклами се анализира използването на прецедентни текстове, на езикова игра и на стилово тониране, които успоредно с останалите емоционално-експресивни средства повишават ефективността на текста.


Ключови думи:

реклама, политическа реклама, лексика, слоган, избори

Изтегляне


845 изтегляния от 30.4.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (5) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (4) / Europe  (4) / United States  (95) / Germany  (46) / NA (636) / Russian Federation  (5) / China  (3) / Sweden  (1) / Bulgaria  (31) / Poland  (1) / Czech Republic  (1) / Turkey  (3) / Serbia  (1) / Ukraine  (7)