Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Медии и комуникации на 21. век, 2018 / Том 2 / Брой 1

Статии

Eпохата на постистина: алгоритми, емоции, власт
Илиана Павлова
(изтегляния 525 от 7.12.2018 г.)

Емоционалният брандинг в лабиринта на постистината
Стефан Серезлиев
(изтегляния 448 от 7.12.2018 г.)

Таксономичен поглед към фалшивите новини
Иван Вълчанов
(изтегляния 532 от 7.12.2018 г.)

Фалшиви новини в корпоративните комуникации
Христина Христова
(изтегляния 480 от 7.12.2018 г.)

Фалшиви новини и икономическа журналистика
Ася Асенова
(изтегляния 295 от 7.12.2018 г.)

Маркери на (не)достоверността в журналистическия текст
Андреана Ефтимова
(изтегляния 321 от 7.12.2018 г.)

Кризисният PR в епохата на постистина
Мария Николова
(изтегляния 300 от 7.12.2018 г.)

Авторите на броя
(изтегляния 303 от 7.12.2018 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 280 от 7.12.2018 г.)