Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Медии и комуникации на 21. век, 2020 / Том 4 / Брой 1

Статии

Икономика на преживяванията: спортният бранд и телевизията
Марина Маринова
(изтегляния 68 от 21.12.2020 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 57 от 21.12.2020 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 49 от 21.12.2020 г.)