Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съдържание: Тема на броя: Медии и бизнес


Автори:
Страници: 1-6

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


57 изтегляния от 21.12.2020 г.