Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Медии и комуникации на 21. век, 2021 / Том 5 / Брой 1

Статии

Авторите на броя

(изтегляния 400 от 13.12.2021 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 371 от 13.12.2021 г.)