Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съдържание: Тема на броя: Медийни системи и журналистическа култура


Автори:
Страници: 1-6

Резюме:



Ключови думи:


Изтегляне


503 изтегляния от 13.12.2021 г.