Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Образът на пресата и журналистиката на страниците на в. „Мир“ (1919–1944): резултати от количествен контент анализ


Автори:
Диляна Тончева Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", България, Частна профилирана гимназия „АК-АРКУС“ ЕООД, гр. Велико Търново, България

Страници: 39-48
DOI: https://doi.org/10.54664/XCWP3376

Резюме:


The article presents the main results of a quantitative content analysis of Mir newspaper for the period 1919‒1944. A total of 151 articles were analyzed. The study aims to shed light on how the periodical, defined as the Bulgarian Times (a quality bourgeois newspaper), presents five main thematic areas in order to provide a clearer picture of the Bulgarian press and journalistic culture during the period under review.


Ключови думи:

journalistic culture, press, Bulgaria, Mir newspaper, content analysis, project

Изтегляне


553 изтегляния от 13.12.2021 г.