Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Медии и комуникации на 21. век, 2023 / Том 7 / Брой 1

Статии

Местните фестивали през погледа на медиите
Светлана Христова-Влади
DOI: https://doi.org/10.54664/TJXP8749
(изтегляния 141 от 19.12.2023 г.)

A Cross-Cultural Analysis of Brand Journalism Ethics: User Perceptions in Serbia and Pakistan
Ivana Stojanovič Prelevič Zareesh Zehra
DOI: https://doi.org/10.54664/RRVI6749
(изтегляния 171 от 19.12.2023 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 117 от 19.12.2023 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 109 от 19.12.2023 г.)