Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изисквания към авторите


Автори:
Страници: 67-68

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


123 изтегляния от 19.12.2023 г.