МАТЕМАТИКА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Математика, компютърни науки и образование, 2018 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 768 от 20.11.2018 г.)

За едно приложение за добавена реалност в уеб базирана среда и 2D баркод маркери
Теодор Георгиев Станимир Железов Станимир Станев
DOI: https://doi.org/10.54664/HAMB4035
(изтегляния 1408 от 20.11.2018 г.)

Characteristics of Hail Dropping Noise in Urban Environment
Ѐva Hajnal Ivan Simeonov
DOI: https://doi.org/10.54664/QBSF6133
(изтегляния 932 от 20.11.2018 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 767 от 20.11.2018 г.)

За рецензентите в броя

(изтегляния 752 от 20.11.2018 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 633 от 20.11.2018 г.)