МАТЕМАТИКА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Онлайн сборник със задачи със софизми по математика, информатика и информационни технологии


Автори:
Александра Жечева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
Филип Петров Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 7-11
DOI: https://doi.org/10.54664/WNYU8318

Резюме:


The article presents a website dedicated to problems with sophisms, which can be used as a didactical tool in help of teachers in Mathematics, Informatics and Informational Technologies. The project has started as a part of a diploma thesis in the Master‘s program “Technologies of Education in Mathematics and Informatics” in Sofia University “St. Kliment Ohridski” with subject „Sophisms in help of the teachers of Mathematics, Informatics and Informational Technologies”. The website is available at the following Internet address: https://sofizmi.cphpvb.net.


Ключови думи:

sophisms, problems, mathematics, informatics, informational technologies.

Изтегляне


1981 изтегляния от 20.11.2018 г.