МАТЕМАТИКА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За едно приложение за добавена реалност в уеб базирана среда и 2D баркод маркери


Автори:
Теодор Георгиев Шуменския университет „Константин Преславски“, България
Станимир Железов Шуменския университет „Константин Преславски“, България
Станимир Станев Шуменския университет „Константин Преславски“, България

Страници: 30-36
DOI: https://doi.org/10.54664/HAMB4035

Резюме:


The article presents the developed augmented reality software application requiring minimal resources for its development and implementation. The application is developed on a webbased platform and uses 2D markers. The AR.js open source JavaScript library is used as a development environment.


Ключови думи:

Augmented Reality, web-based environment application, 2D barcode markers.

Изтегляне


1127 изтегляния от 20.11.2018 г.