МАТЕМАТИКА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Characteristics of Hail Dropping Noise in Urban Environment


Автори:
Ѐva Hajnal Университет Обуда, Секешфехервар, Унгария
Ivan Simeonov Национален военен университет “Васил Левски”, България

Страници: 37-43
DOI: https://doi.org/10.54664/QBSF6133

Резюме:


In the submitted work the noise characteristics of hail dropping strikes in urban environment are analyzed. In light of ground observations through crowd-sourcing mobile applications two hail storm recording spectra are compared. It is shown, that the low frequency component has strong influence on noise energy.


Ключови думи:

acoustics FFT, STFT, digital sound processing.

Изтегляне


735 изтегляния от 20.11.2018 г.