МАТЕМАТИКА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Математика, компютърни науки и образование, 2019 / Том 2 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 563 от 12.12.2019 г.)

Реализация на objects-early подход в училищния курс по информатика
Ивайло Дончев Габриела Чотова
DOI: https://doi.org/10.54664/EHCU9446
(изтегляния 960 от 13.12.2019 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 562 от 13.12.2019 г.)

Рецензенти за 2019

(изтегляния 544 от 13.12.2019 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 509 от 13.12.2019 г.)