МАТЕМАТИКА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Математика, компютърни науки и образование, 2019 / Том 2 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 182 от 12.12.2019 г.)

Преподаване на C++ като първи език за програмиране
Ивайло Дончев
(изтегляния 298 от 12.12.2019 г.)

Реализация на objects-early подход в училищния курс по информатика
Габриела Чотова Ивайло Дончев
(изтегляния 324 от 13.12.2019 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 188 от 13.12.2019 г.)

Рецензенти за 2019
(изтегляния 168 от 13.12.2019 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 160 от 13.12.2019 г.)