МАТЕМАТИКА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приложението Viber и използването му от ученици в началните класове за формиране на ключови компетентности по математика


Автори:
Диана Папазова-Антонова ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Велико Търново

Страници: 68-76
DOI: https://doi.org/10.54664/NNVK5953

Резюме:


Technology is changing our lives and our way of learning. Contemporary teaching is subject to high standards – to train people who think and have universal learning and problem-solving skills. Mastering key competences is impossible without integrating information and communication technologies. The Viber app is the affordable way to connect education in maths to students’ interests and needs for information technology.


Ключови думи:

Viber, ICT, key competences, logic puzzles, digital competencies.

Изтегляне


1082 изтегляния от 12.12.2019 г.