МАТЕМАТИКА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Специфика на обучението по информационни технологии в прогимназиален етап в мултиетническа среда


Автори:
Иванка Христова-Риджакова СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Антоново, България

Страници: 84-92
DOI: https://doi.org/10.54664/VCDB9427

Резюме:


This article aims to show the main specifics in a multi-ethnic school environment and to propose tools and a model based on practical experience in enhancing the success of information technology training. The specifics in the educational environment of children bilinguals are examined. A model of teaching in a school with a multiethnic environment is presented through the use of individual and group practical work on information technologies.


Ключови думи:

information technology, multiethnic situation, model, interactive training

Изтегляне


653 изтегляния от 12.12.2019 г.