МАТЕМАТИКА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Математика, компютърни науки и образование, 2020 / Том 3 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 535 от 7.6.2021 г.)

Planning Telecommunications Infrastructure in Kosovo through Geographic Information Systems (GIS)
Kastriot Dermaku Liridon Hati Ilir Gashi Selami Klaiqi
DOI: https://doi.org/10.54664/KJXB8448
(изтегляния 804 от 7.6.2021 г.)

The Effect of Using Micro: bit on Lower Secondary School Student Critical Thinking
Kastriot Dermaku Selami Klaiqi Liridon Hati Hiflobina Dermaku
DOI: https://doi.org/10.54664/JTLK5523
(изтегляния 812 от 7.6.2021 г.)

Жизнен цикъл при разработване на софтуерен проект от ученици
Диана Лазарова Марияна Николова
DOI: https://doi.org/10.54664/MKHG7741
(изтегляния 513 от 8.6.2021 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 599 от 8.6.2021 г.)

Рецензенти за 2020

(изтегляния 396 от 8.6.2021 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 413 от 8.6.2021 г.)