МАТЕМАТИКА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Математика, компютърни науки и образование, 2021 / Том 4 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 440 от 13.12.2021 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 435 от 13.12.2021 г.)

Рецензенти за 2021

(изтегляния 374 от 13.12.2021 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 428 от 13.12.2021 г.)