МАТЕМАТИКА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Математика, компютърни науки и образование, 2022 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 357 от 20.12.2022 г.)

SimplexAlgo Software for Solving Problems in Linear Programming
Endrit Rushiti Axhi Beqiri Egzona Iseni Shpetim Rexhepi
DOI: https://doi.org/10.54664/YGJS5089
(изтегляния 307 от 20.12.2022 г.)

Основни заплахи за киберсигурността
Антоанета Цветанова Милена Стефанова
DOI: https://doi.org/10.54664/VFLF8577
(изтегляния 592 от 20.12.2022 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 263 от 20.12.2022 г.)

Рецензенти за 2022

(изтегляния 253 от 20.12.2022 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 224 от 20.12.2022 г.)