МАТЕМАТИКА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Моделиране с линейни уравнения на текстови задачи от движение


Автори:
Виолета Миткова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 49-55
DOI: https://doi.org/10.54664/ISRH9472

Резюме:


The article deals with word problems of movement on land, water, and air. It focuses on presenting the text of the problem with a diagram and a table.


Ключови думи:

diagram; table; word problem; problems of movement.

Изтегляне


1438 изтегляния от 20.12.2022 г.