МАТЕМАТИКА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Математика, компютърни науки и образование, 2023 / Том 6 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 126 от 15.12.2023 г.)

Блогът – първата социална мрежа
Антоанета Цветанова Васил Милев
DOI: https://doi.org/10.54664/WMIZ1982
(изтегляния 92 от 15.12.2023 г.)

Интеграция на IdentityServer с ASP.NET Core
Пламенна Петрова Силвия Върбанова
DOI: https://doi.org/10.54664/XRYI9517
(изтегляния 169 от 15.12.2023 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 239 от 15.12.2023 г.)

Рецензенти за 2023

(изтегляния 118 от 15.12.2023 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 89 от 15.12.2023 г.)