МАТЕМАТИКА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

STEAM за развиване на дигитална компетентност


Автори:
Мария Желязкова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 7-12
DOI: https://doi.org/10.54664/YXXS9609

Резюме:


The article focuses on digital competence and on the STEAM approach. It analyzes commonalities and relations between them. It also presents an idea about the implementation of a STEAM lesson for the development of areas of digital competence in the 7th grade.


Ключови думи:

STEAM; digital competence; computer modelling and information technology.

Изтегляне


239 изтегляния от 15.12.2023 г.