МАТЕМАТИКА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Блогът – първата социална мрежа


Автори:
Антоанета Цветанова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
Васил Милев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 35-39
DOI: https://doi.org/10.54664/WMIZ1982

Резюме:


The report represents the historical stages of blogging, work specifications, the reason for its popularity, as well as its positive and negative aspects. It draws a comparison between the blog and the traditional site. The emphasis is on the negative influence that social networks have on people. There is also a summary about the reason for the necessity for blogging.


Ключови думи:

blog; web blogging; social networks; traditional site; historical stages; necessity.

Изтегляне


113 изтегляния от 15.12.2023 г.