МАТЕМАТИКА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Дидактически бележки относно използването на безименни класове, нестатични стартиращи методи и записи при обучението в уводни курсове по обектно-ориентирано програмиране с Java 21


Автори:
Филип Петров Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 57-64
DOI: https://doi.org/10.54664/DQTC9983

Резюме:


The article examines the potential usage of unnamed classes, non-static main methods and records in introductory Java object-oriented programming classes. It discusses the expediency of the technologies mentioned and provides some didactic notes for their fluent usage.


Ключови думи:

OOP; Java 21; programming; didactics; teaching.

Изтегляне


183 изтегляния от 15.12.2023 г.