СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2012 / Том 12 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 260 от 27.11.2017 г.)

Тезаурусът на българската топонимия - реализация и перспективи
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 295 от 27.11.2017 г.)

Три хипотези за българските помаци
Тодор Балкански
(изтегляния 721 от 27.11.2017 г.)

Към въпроса за антонимията в българската топонимия
Димитрина Михайлова
(изтегляния 348 от 27.11.2017 г.)

Изолиран топонимичен тип от Харманлийско
Румяна Кокаличева
(изтегляния 384 от 27.11.2017 г.)

Някои особени случаи на възпоменателни селищни имена
Пело Михайлов
(изтегляния 437 от 27.11.2017 г.)

Старинна лексика в микротопонимията на Петричко
Йорданка Недялкова
(изтегляния 732 от 27.11.2017 г.)

Старинни топоними от Видинско: "Котига и Гъмзово"
Маргарита Николова
(изтегляния 451 от 27.11.2017 г.)

Произход и значение на селищните имена в Трънско
Анна Чолева-Димитрова
(изтегляния 518 от 27.11.2017 г.)

Nazvy Wlasne W Piesniach Obzredowych
Йоанна Млечко
(изтегляния 381 от 27.11.2017 г.)

OBSCENA WE WSPO CZESNYCH POLSKICH NAZWISKACH
Lukasz Trzeciak
(изтегляния 698 от 29.11.2017 г.)

Имя собственное как материал язьiковой игрьi в сми
Олга Фокина
(изтегляния 176 от 29.11.2017 г.)

Именослов села Смиловци (1899-1915)
Михаило Шчепанович Ивана Давитков
(изтегляния 337 от 29.11.2017 г.)

Един дългоочакван труд за българската зоономия и зоонимия
Тодор Балкански
(изтегляния 309 от 29.11.2017 г.)

Стихотворения
Григор Константинов
(изтегляния 192 от 29.11.2017 г.)

Проф. Тодор Балкански в пространството мезду езика и историята
Марияна Парзулова
(изтегляния 554 от 29.11.2017 г.)

Добричкият краевед и ономаст Георги Топалов на 80 години
Пело Михайлов
(изтегляния 630 от 29.11.2017 г.)