СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2018 / Том 15 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 299 от 29.1.2019 г.)

25 години Център по българска ономастика при Великотърновския университет
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 344 от 29.1.2019 г.)

Към речника на фамилните имена в България
Людвиг Селимски
(изтегляния 375 от 29.1.2019 г.)

За имената на дунавските острови
Кирил Цанков
(изтегляния 852 от 29.1.2019 г.)

Чашата-череп на кан Крум
Веселин Бояджиев
(изтегляния 405 от 29.1.2019 г.)

Бележки за името на Пирин планина
Николай Даутов
(изтегляния 472 от 29.1.2019 г.)

Ономастика и нейминг
Йорданка Захариева
(изтегляния 395 от 29.1.2019 г.)

Nazwiska mieszczan ukrainskich w ziemi chełmskiej w XVI wieku
Irena Mytnik
(изтегляния 415 от 29.1.2019 г.)

Jeszcze o wielomotywacyjności nazw własnych (na przykładzie nazwisk Duszyński i Karabasz)
Henryk Duszyński-Karabasz
(изтегляния 800 от 29.1.2019 г.)

Димитър Ралчов в историята на българската ономастика
Димитър Маринов
(изтегляния 389 от 29.1.2019 г.)

Деривати з префіксом *Jьz- у слов’янській антропонімії
Вiктор Шульгач
(изтегляния 315 от 29.1.2019 г.)

Адаптация христианских имена карельским языком
Денис Кузьмин
(изтегляния 312 от 29.1.2019 г.)

Фірмоніми як компонент сучасної мовної картини України (на матеріалі назв м. Дніпра)
Ярослава Рыбалка Олена Степаненко
(изтегляния 364 от 29.1.2019 г.)

Мікротопоніми та живопис: точки дотику
Наталiя Сокил-Клепар
(изтегляния 333 от 29.1.2019 г.)

Ономастикон драматичної поеми «Бояриня» Лесі Українки
Тетяна Крупеньова
(изтегляния 299 от 29.1.2019 г.)

Из опыта лексикографирования поэтонимов
Ксения Федотова
(изтегляния 275 от 29.1.2019 г.)

In Memoriam проф. Александра Васильевна Суперанская (1929 – 2013)
Александр Шапошников
(изтегляния 218 от 29.1.2019 г.)