СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

On the Origin and Development of Hydronyms in Urban Area


Автори:
Хасан Якуб Хасан

Страници: 100-115

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


105 изтегляния от 26.11.2020 г.