СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

От антропонима към топонима в “биографията” на мястото


Автори:
Владимир Демирев

Страници: 116-126

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


151 изтегляния от 26.11.2020 г.