СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Поселищни проучвания в община Неделино


Автори:
Слави Димитров Татяна Димитрова Велико Търново, България

Страници: 127-139

Резюме:

Settlement studies have an interdisciplinary character and affect a number of areas of scientific knowledge: history, geography, ethnology, archeology, Bulgarian language and of course, onomastics. The municipality of Nedelino is interesting for its cultural and historical heritage and unique Nedelino two-voice, which is not found elsewhere in Bulgaria. Here you can feel the Rhodopean lifestyle and culture and get to know the spirituality of the Rhodopean people.


Ключови думи:

settlement studies, cultural and historical heritage, non-Dinaric voice, onomastics.

Изтегляне


271 изтегляния от 26.11.2020 г.