СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отражението на северните тракийски говори върху географските имена в Елховско


Автори:
Захари Мишев

Страници: 222-227

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


83 изтегляния от 16.12.2020 г.