СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Названия и граници на географски и други обекти


Автори:
Ангел Попов

Страници: 249-251

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


96 изтегляния от 24.12.2020 г.