СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Имената на братя и сестри, родени през периода 2008–2017 г. (по данни от анкетно проучване)


Автори:
Рада Левкова

Страници: 304-313

Резюме:

The paper présents a study on the names of brothers and sisters born in the period of 2008 - 2017. The data was collected with the help of a questionnaire filled by the parents. The aim is to fînd ont if the names tend to hâve the sanie common characteristics as the ones noted in an earlier research.


Ключови думи:

names of siblings, questionnaire

Изтегляне


82 изтегляния от 24.12.2020 г.