СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Един реликтен модел фамилни имена


Автори:
Мария Ангелова-Атанасова

Страници: 314-341

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


113 изтегляния от 24.12.2020 г.