СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Топонимията на с. Делчево, Гоцеделчевско


Автори:
Николай Даутов

Страници: 369-388

Резюме:

This article is a contribution to the study of the toponomy of the village of Delchevo, located in the Gotse Delchev region. It complements the book “Local names in the Gotse Delchev region (Nevrokop region)” by Yordan Ivanov. One hundred and sixty local names from the area of the village, which are missing in the study done by Ivanov (not registered), are represented here. The article also contains 28 new street names of the village of Popovi livadi, which was established in 2015.


Ключови думи:

toponyms, local names, street names, village of Delchevo

Изтегляне


225 изтегляния от 24.12.2020 г.