СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Пiвденнослов’янськi мовнi риси в Закарпатський ойконимiï


Автори:
Святослав Вербич

Страници: 37-54

Резюме:

The object of analysis in the proposed article is the names of the Transcarpathian settlements of Galabor, Hrushevo, Dragovo, Kushtanovitsa, Nyagovo, isei, Peshnhera, and its subject - the various South Slavic (Bulgarian) linguistic elements in the Transcarpathian region. The position and role of South Slavic (Bulgarian) language elements of Ukrainian Transcarpathia toponymicon, primarily in the names of settlements, are identified.


Ключови думи:

Bulgarian vocabulary, Carpathian Wall colonization, Transcarpathian language range, Carpatho-Ukrainian-Bulgarian lexical parallels, Oikonym.

Изтегляне


103 изтегляния от 26.11.2020 г.