СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етюд з антропонiмi¿: болгарське Жуглев в етимологiчному гнiздi


Автори:
Вiктор Шульгач

Страници: 55-60

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


96 изтегляния от 26.11.2020 г.