СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

От ие. kat- до апелативите и топонимите с основа кот-/хот-/от-


Автори:
Маргарита Николова

Страници: 74-84

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


113 изтегляния от 26.11.2020 г.