СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 1996 / Том 3 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 261 от 14.11.2018 г.)

Вместо предговор
Николай Ковачев
(изтегляния 207 от 14.11.2018 г.)

Акад. Стефан Младенов и българската ономастика
Иван Дуриданов
(изтегляния 242 от 14.11.2018 г.)

Ономастичната дейност на акад. Веселин Бешевлиев
Димитър Бояджиев
(изтегляния 280 от 14.11.2018 г.)

Акад. Иван Дуйчев и българската ономастика
Анна Чолева
(изтегляния 326 от 15.11.2018 г.)

Густав Вайганд като ономаст-българист
Тодор Балкански
(изтегляния 317 от 15.11.2018 г.)

Акад. Владимир Георгиев и българската ономастика (1908–1986)
Иван Дуриданов
(изтегляния 270 от 15.11.2018 г.)

Проф. д-р Йордан Заимов - ономаст (1921–1987)
Анна Чолева
(изтегляния 267 от 15.11.2018 г.)

Проф. Николай Ковачев в българската ономастика
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 268 от 15.11.2018 г.)

Топонимистът проф. Константин Попов (1907–1991)
Недялка Иванова
(изтегляния 215 от 15.11.2018 г.)

Д-р Атанас Саламбашев като ономаст
Моско Москов
(изтегляния 253 от 15.11.2018 г.)

Проф. д-р Йордан Николов Иванов - ономаст
Тодор Балкански
(изтегляния 235 от 15.11.2018 г.)

Проф. Борис Симеонов като езиковед и ономаст
Петя Асенова
(изтегляния 244 от 15.11.2018 г.)

Ст. н. с. к. ф. н. Димитрина Михайлова като топонимист
Тодор Балкански
(изтегляния 187 от 15.11.2018 г.)

Проф. Моско Москов като ономаст
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 306 от 15.11.2018 г.)

Вельо Антонов Велев - топонимист (02. 09. 1899–27. 01. 1989)
Донка Велева
(изтегляния 208 от 15.11.2018 г.)

Журналист и ономаст от Монтана - Никола Намерански
Николай Ковачев
(изтегляния 213 от 15.11.2018 г.)

Ст. н. с. к. ф. н. Тодор Георгиев Балкански
Кирил Цанков
(изтегляния 247 от 15.11.2018 г.)

Ст. н. с. к. ф. н. Лиляна Дойчева Димитрова-Тодорова (София)
Николай Ковачев
(изтегляния 153 от 15.11.2018 г.)

Н. с. I ст. к. ф. н. Анна Чолева (София)
Николай Ковачев
(изтегляния 154 от 15.11.2018 г.)

Н. с. к. ф. н. Румяна Донева-Кокаличева (София)
Николай Ковачев
(изтегляния 140 от 15.11.2018 г.)

Лиляна Борисова Минева- Ковачева (Русе) (23. 08. 1933–22. 09. 1994)
Николай Ковачев
(изтегляния 157 от 15.11.2018 г.)

Константин Желязков Костадинов (Асеновград)
Николай Ковачев
(изтегляния 174 от 15.11.2018 г.)

Петър Георгиев Вълков (ВПИ - Благоевград)
Николай Ковачев
(изтегляния 159 от 15.11.2018 г.)

Йордан Крумов Еленин (Пазарджик)
Николай Ковачев
(изтегляния 173 от 15.11.2018 г.)

К. ф. н. Драгомир Ганчев Лалчев (София)
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 164 от 15.11.2018 г.)

Доц. к. п. н. Белчо Кръстев Кръстев (Шумен)
Соня Семова
(изтегляния 161 от 15.11.2018 г.)

Иванка Вълчева Гайдаджиева (Пловдив)
Анелия Петкова
(изтегляния 159 от 15.11.2018 г.)

К. ф. н. Елеонора Гайдарова-Георгиева (София)
Ничка Бечева
(изтегляния 159 от 15.11.2018 г.)

Н. с. I ст. к. ф. н. Ничка Георгиева Бечева (София)
Елеонора Гайдарова-Георгиева
(изтегляния 148 от 15.11.2018 г.)

Проф. Любомир Андрейчин и българската ономастика
Стоян Буров
(изтегляния 306 от 15.11.2018 г.)

Светомир Иванчев като антропонимис
Людвиг Селимски
(изтегляния 159 от 15.11.2018 г.)

Проф. Русин Русинов като антропонимист
Кирил Цанков
(изтегляния 140 от 15.11.2018 г.)

Доц. к. ф. н. Кирил Панков (Велико Търново)
Тодор Балкански
(изтегляния 137 от 15.11.2018 г.)

Менча Жечева Великова (Дългопол)
Соня Семова
(изтегляния 174 от 15.11.2018 г.)